Bilan dega inondasyon nan Grannò a

0
995
Inondasyon nan Grannò, yon moun mouri ak yon lòt disparèt

Nan fen semèn lan vandredi 4 ak samdi 5 mas la, yon kokenn lapli ak van te frape tout minisipalite depatman Nò ak Nòdwès, lapli ak van sa a, lakòz inondasyon ak gwo domaj nan plizyè komin.

Nan zòn ki pi vilnerab yo, yo te anrejistre anpil domaj poutèd dlo a ki te monte byen wo. Vremanvre, estrikti Pwoteksyon Sivil yo te idantifye plizyè enfrastrikti ki domaje ak kay ki inonde. Plizyè douzèn fanmi yo te bije kite kay yo.

Nan depatman Nò, plizyè rivyè te desann nan komin Oboy, Grann Rivyè dinò, Bawon, Pòmago, Limonad, Wodikap, Pawas ak Linbe. Nan komin sa yo, plizyè plantasyon te devaste epi dlo te pote ale anpil bèt peyizan yo . Gen anviwon 6,000 kay ki inonde ak fanmi yo ki afekte anpil.  Inondasyon an pase Pilat kote komite minisipal la anrejistre yon moun mouri ak yon lòt ki disparèt, sanble se dlo Twarivyè ki ta ale ak li. Toujou nan Nò, wout prensipal ki soti GrannRivyè rive Bawon koupe nan Penson. Menm jan an tou, wout Bwadelans ak Goden nan komin Pilat andomaje.

Nan depatman Latibonit, pon Twarivyè ki relye Gonayiv ak Gwomòn nan direksyon Pòdepè te andomaje anpil, ki te rann moun pa ka itilize l apre inondasyon an.

Nan depatman Nòdwès la, tout minisipalite ki gen vwa navigab yo alimante Twarivyè yo te fè eksperyans gwo inondasyon, sitou minisipalite Basenble, Chansolm ak Pòdepè.

Premye bilan yo pwoteksyon sivil, rapòte plis pase 128 kay inonde, 27 andomaje ak 11 kraze nan distri Nankann, Bouch / Nan Orel, Polen, Mòn Kayo , Lakòn, Nan Zeze, ak Pwetchan nan avyasyon. Nan zòn sa yo, fanmi deplase yo jwenn bonjan swen nan abri pwovizwa pwoteksyon sivil ap jere.

Pèt agrikòl tou te anrejistre  sou tout perimèt irige nan fon ki pi ba yo; anpil jaden bannann ak lòt rekòt pèdi, anpil bèt ak ekipman lapèch tou. Wout ki mennen nan distri Wofouno koupe nètale nan zòn Nanzeze, ak mache Twarivyè ki konplètman inonde.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here